Спеціальність 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» на сьогодні – одна з найбільш перспективних на сучасному ринку праці. Машинобудування – це базова галузь економіки будь-якої розвиненої держави, стрижень індустрії, найважливіша галузь промисловості, її інтелектуальний потенціал. Немає на світі більш складної, потрібної і цікавої роботи ніж машинобудівник. Ми всі це розуміємо і пишаємося своєю професією.

Фахову підготовку техніків - технологів в Гірничо-електромеханічному коледжі забезпечує циклова комісія технологічних дисциплін

Термін навчання - 3 роки 10 місяців.

План держзамовлень - денне відділення – 50 осіб; заочне відділення – 10 осіб.

Ліцензійний обсяг - денне відділення – 90 осіб; заочне відділення – 60 осіб.

Освітньо-кваліфікаційний рівень - «молодший спеціаліст».

Кваліфікація - 3121 «технік-технолог (механіка)».

Випускники цієї спеціальності з кваліфікацією технік-технолог з обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях можуть працювати майстрами, нормувальниками, технологами, верстатниками.

Викладачі високої кваліфікації здійснюють освітній процес на високому рівні із застосуванням сучасних професійних програм КОМПАС-ГРАФІК та Вертикаль. За час навчання в коледжі майбутній фахівець набуде стійких навичок та знань.

Нині, особливо у зв’язку з розвитком систем автоматизованого проектування технологічних процесів, є потреба у великій кількості техніків-технологів, що вільно працюють в програмах «КОМПАС-ГРАФІК», «Solid Works», «Вертикаль». Затребувані фахівці спеціальності «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» і в галузі впровадження у виробництво сучасного обладнання, забезпечення його керуючими програмами. Перехід на впровадження сучасних технологій, оновлення парку верстатів, впровадження автоматизованих систем технологічної підготовки виробництва неминуче призведе до збільшення конкурентоздатності продукції машинобудівних підприємств міста і області, забезпечить вихід продукції на ринки ЄС. Тому можна протягом найближчих кількох років очікувати ще більше збільшення попиту на фахівців цієї галузі.

oml_3.png oml_2.png

«Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» готує фахівців з кваліфікацією «технік-технолог (механіка)», який відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики повинен вирішувати наступні виробничі завдання:

 • розроблювати технологічні процеси механічної обробки та складання виробів;
 • визначати фонди часу обладнання та робітників, коефіцієнти завантаження обладнання, чисельність робітників з врахуванням можливості багатоверстатного обслуговування та допоміжних працівників на дільниці, визначати найбільш ефективний метод руху заготовок;
 • вибирати і обґрунтовувати необхідне транспортне обладнання для забезпечення виконання технологічного процессу;
 • розраховувати норми витрат сировини, матеріалів, палива, інструментів, енергії, економічної ефективності технологічних процесів;
 • планувати розміщення обладнання дільниці, транспортних засобів, джерел освітлення, формувати місячні, декадні і добові графіки завантаження технологічного обладнання, проектувати оснащення робочих місць верстатників різного профілю, контролерів, налагоджувальників та інших робітників дільниці;
 • формувати склад виробничих бригад, підбирати бригадирів, з найбільшою ефективністю закріпляти робітників за робочими місцями, формувати місячні та змінні завдання виробничим бригадам та окремим робітникам, оформляти наряди та інші облікові документи;
 • виявляти і аналізувати причини браку на дільниці, формувати технологічні і організаційні пропозиції щодо заходів попередження браку;
 • формулювати технічні завдання на проектування спеціального технологічного обладнання і спеціального інструменту;
 • складати і оформлювати технічну документацію, яка засвідчує якість і комплектність продукції;
 • організовувати роботи з контролю продукції і перевіряти виконання виробничих норм і правил на дільниці.

Наявність фундаментальних і спеціальних знань у поєднанні зі всебічною практичною підготовкою дозволяє відвести молодшому спеціалісту техніку-технологу роль практичного реалізатора досягнень сучасної науки і техніки в галузі автоматизації проектування технологічних процесів. Також слід зазначити, що підготовка фахівців освітньо–кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст має адресне призначення і найбільш точно відповідає реальним потребам економіки.

Випускника коледжу з освітою техніка-технолога з обробки матеріалів чекають такі підприємства міста: металургійний комбінат ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг», ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», ПрАТ «Криворізький завод гірничого обладнання», ПАТ «Центральний гірничозбагачувальний комбінат», ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка», ПАТ «Північний гірничозбагачувальний комбінат», ПАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат» та інші.

Майбутнє в людини, що є техніком – технологом з обробки матеріалів, досить перспективне:

 • попит на ринку праці як в Україні, так і за кордоном (Польща, Чехія, Німеччина);
 • отримання місця роботи, навіть без досвіду роботи;
 • порівняно високі заробітні плати.

Технік-технолог може працювати верстатником, техніком-технологом, нормувальником, контролером відділу технічного контролю, майстром виробничої дільниці.

Випускники мають можливість продовжувати навчання у різних ВНЗ України IIІ- IV рівня акредитації за скороченим терміном навчання:

 • Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»;
 • Національний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 • Українська інженерно-педагогічна академія в м. Харків;
 • Запорізький державний технічний університет.

 

Циклова комісія технологічних дисциплін співпрацює з кафедрою технології машинобудування ДВНЗ «Криворізький національний університет» в рамках ННВК «Машинобудівник».

Учасники методичної наради: Кияновський М.В., професор, д.т.н., завідуючий кафедрою Дербас А.Г., доцент, к.т.н. Цивінда Н.І., ст. викладач, методист кафедри Онуфрієнко О.В. , викладач – методист коледжу Домничева Н.Д., викладач коледжу.

В рамках роботи ННВК «Машинобудівник» викладачі кафедри технології машинобудування ДВНЗ «КНУ» проводять лекції і практичні заняття для студентів спеціальності «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях».

 

oml_6.png

Основні напрямки співпраці викладачів циклової комісії з
ДВНЗ “Криворізький національний університет”

oml_7.png

Склад циклової комісії технологічних дисциплін на 2015-2016 навч. рік:

Онуфрієнко Олена Василівна
Педагогічна категорія: вища, викладач-методист Onufrienko.jpg
Посада: Голова циклової комісії технологічних дисциплін
Стаж педагогічної діяльності: 36 років
Освіта: повна вища
- Криворізький гірничорудний інститут, 1976р., інженер-механік «Технологія машинобудування, верстати і інструменти»;
- Криворізький технічний університет, 1999р., магістр інженерної механіки «Технологія машинобудування».
Нагороди: Почесний знак “Відмінник освіти України”
Вовчанська Олена Адиліївна
Педагогічна категорія: вища, викладач-методист Vovchanskaya.jpg
Посада: Завідувач технологічним відділенням
Стаж педагогічної діяльності: 30 років
Освіта: повна вища
- Криворізький гірничорудний інститут, 1985 р., інженер-механік «Технологія машинобудування, верстати і інструменти»;
- Криворізький технічний університет, 2000р., магістр інженерної механіки «Гірниче обладнання». 
 
 
 
Садловська Тетяна Василівна
Педагогічна категорія: вища Sadlovskaya.jpg
Посада: Викладач спец.дисциплін
Стаж педагогічної діяльності: 32 роки
Освіта: повна вища
- Криворізький гірничорудний інститут, 1974 р., інженер-механік «Технологія машинобудування, верстати і інструменти».


Домничева Наталя Дмитрівна
Педагогічна категорія: спеціаліст І категорії Domnicheva.jpg
Посада: Викладач спец.дисциплін
Стаж педагогічної діяльності: 25 років
Освіта: повна вища
- Криворізький гірничорудний інститут, 1976 р., інженер-механік «Технологія машинобудування, верстати і інструменти»

Кундіус Яна Анатоліївна
Педагогічна категорія: спеціаліст Kundius.jpg
Посада: Викладач спец.дисциплін
Стаж педагогічної діяльності: 4 роки
Освіта: повна вища
- Криворізький національний університет, 2012 р., магістр інженерної механіки «Технологія машинобудування».

Резниченко Катерина Василівна
Педагогічна категорія: майстер виробничого навчання І категорії Reznichenko.jpg
Посада: Майстер виробничого навчання
Стаж педагогічної діяльності: 9 років
Освіта: середня спеціальна
- Криворізький гірничо-електромеханічний технікум,1989 р., технік-технолог «Обробка матеріалів різанням» 
 

Викладачі циклової комісії технологічних дисциплін діляться досвідом своєї роботи шляхом проведення відкритих інтегрованих уроків у межах регіонального методоб’єднання

oml_8.png oml_9.png
oml_10.png oml_11.png
oml_12.png oml_13.png

 Викладачі циклової комісії технологічних дисциплін та студенти спеціальності беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях

Звітна конференція навчального центру Delcam - КНУ "Передові комп'ютерні технології Delcam в конструкторсько-технологічній підготовці виробництва"

oml_14.png oml_15.png

Науково-технічна конференція "Нові орбіти машинобудування на шляху прогресу країни"

oml_16.png oml_17.png

Регіональна науково-практична конференція молодих вчених і студентів "Нові орбіти сучасного машинобудування. Питання новітніх технологій та обладнання в машинобудуванні"

oml_18.png oml_19.png

 Поглибленню фахової підготовки сприяє проведення екскурсій на провідні підприємства міста і країни, міжнародні виставки сучасного обладнання, інструменту, технологій

Екскурсія на міжнародний промисловий форум у м. Київ

oml_20.png oml_21.png

 Екскурсія на ВАТ «Київський верстатобудівний концерн «Веркон», ПрАТ «КЗГО», ПАТ «Електроград».

oml_22.png oml_23.png
oml_24.png oml_25.png

 Екскурсія «Кривбас індустріальний»

oml_26.png oml_27.png
oml_28.png oml_29.png
oml_30.png oml_31.png

 Екскурсія до механічного відділу інституту ДП "ДПІ Кривбаспроект"

oml_32.png oml_33.png

 Щорічно цикловою комісією технологічних дисциплін проводяться: конкурс «Кращий токар», ділова гра «Кращий знавець ОМР», ділова гра «Технологи починають і перемагають», ділова гра «Кращий знавець систем ЧПК» тощо.

oml_34.png oml_35.png
oml_36.png oml_37.png
oml_38.png oml_39.png

 Студенти спеціальності «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» з задоволенням приймають участь у заходах художній самодіяльності коледжу, спортивних змаганнях, професійних святах.

Презентація спеціальності «Гімн професії техніка – технолога машинобудівного виробництва»

oml_40.png oml_41.png
oml_42.png oml_43.png
oml_44.png oml_45.png

 Огляд художньої самодіяльності відділення

oml_46.png oml_47.png

 Шановні абітурієнти та майбутні студенти!
Тільки від Вас залежить вибір Вашого майбутнього, зробіть його за допомогою Гірничо-електромеханічного коледжу ДВНЗ «Криворізький національний університет»