Спеціальність 133.03 «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств» має широке застосування для обслуговування та ремонту металургійного обладнання. Майбутні техніки-механіки вивчають будову та принцип роботи механічного, підйомно-транспортного та іншого металургійного обладнання, засоби усунення недоліків у роботі обладнання, правила розбирання та складання машин, ремонту та монтажу деталей та вузлів механізмів.

Фахову підготовку техніків - механіків в Гірничо-електромеханічному коледжі забезпечує циклова комісія механічних дисциплін.

Термін навчання - 3 роки 10 місяців.

План державного замовлення: - денне відділення – 30 осіб; заочне відділення – 15 осіб.

Ліцензійний обсяг - денне відділення – 60 осіб; заочне відділення – 50 осіб.

Освітньо-кваліфікаційний рівень - «молодший спеціаліст».

Кваліфікація - «технік по ремонту устаткування».

Випускники цієї спеціальності готуються для ремонтно-експлуатаційної і монтажної діяльності на промислових підприємствах в механічних, складальних, інструментальних, заготівельних цехах, відділах головного механіка, службах механіка цеху та інших підрозділах заводу на посадах: механік дільниці (цеху), старший майстер, технік, бригадир, контрольний майстер, а також на робітничих місцях, пов’язаних з налагоджуванням, експлуатацією і ремонтом складної техніки з автоматизованим обладнанням, де рівень кваліфікації вимагає спеціальної освіти.

Коледж готує фахівців з кваліфікацією «технік по ремонту устаткування», який відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики повинен вирішувати наступні виробничі завдання:

 • забезпечувати правильну експлуатацію технологічного устаткування, проводити своєчасний і якісний ремонт та модернізацію;
 • здійснювати прийом, транспортування, монтаж і налагодження устаткування, технічний огляд за станом обладнання, охороною праці та охороною навколишнього середовища в зоні експлуатації устаткування;
 • вивчати умови праці обладнання, окремих деталей і складальних одиниць з метою виявлення причин їх передчасного зношування і поломок, складати плани, графіки всіх видів ремонту і заявки на їх матеріальне забезпечення;
 • підготовлювати для представлення Держтехнагляду вантажопідйомних механізмів та інших об’єктів Державного нагляду, виконувати паспортизацію обладнання;
 • розробляти інструкції з технічної експлуатації устаткування, безпечного проведення монтажних, налагоджувальних робіт;
 • організовувати роботу колективу, який проводить монтаж, налагодження і ремонт устаткування, забезпечувати дотримання правил охорони праці і ТБ, володіти навичками однієї з двох робітничих професій відповідно до кваліфікації.

Випускника коледжу з освітою техніка по ремонту устаткування чекають такі підприємства міста:

 • металургійний комбінат ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»;
 • ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат»;
 • ПрАТ «Криворізький завод гірничого обладнання»;
 • ПАТ «Центральний гірничозбагачувальний комбінат»;
 • ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка»;
 • ПАТ «Північний гірничозбагачувальний комбінат»;
 • ПАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат», та інші.

Майбутнє у наших випускників досить перспективне.

Випускники мають можливість продовжувати навчання у різних ВНЗ України подібного напрямку. Наші випускники продовжують навчання за скороченим навчальним планом, без зовнішнього тестування у вищих навчальних закладах IIІ- IV рівня акредитації:

 • Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»;
 • Національна металургійна академія України м. Дніпропетровськ;
 • Приазовський державний технічний університет;
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».

Є можливість продовжувати навчання у ВНЗ IIІ- IV рівня акредитації як на денному, так і на заочному відділеннях.

Циклова комісія механіко-технологічних дисциплін співпрацює з кафедрами гірничого та металургійного обладнання ДВНЗ «Криворізький національний університет» та Криворізьким факультетом Національної металургійної академії України.

Викладачі кафедр проводять лекції і практичні заняття для студентів спеціальності «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств». Щорічно цикловою комісією механіко-технологічних дисциплін проводяться: конкурси «Кращий слюсар», «Кращий механік», «Кращий знавець матеріалознавства», «Кращий знавець з охорони праці», брейн-ринг «Чи знаєш ти механіку?», екскурсії на підприємства гірничо-металургійного комплексу та до міст Київ, Одеса, Львів, Вінниця, Запоріжжя о. Хортиця.

trmp6.png trmp7.png
trmp8.png trmp9.png
trmp10.png trmp11.png
trmp12.png trmp13.png
trmp14.png trmp15.png
trmp16.png trmp17.png
trmp18.png trmp19.png

 

Склад циклової комісії механіко-технологічних дисциплін на 2015-2016 навч. рік:

Гайдук Микола Васильович
Педагогічна категорія: вища, старший викладач Gayduk.jpg
Посада: Голова циклової комісії механіко-технологічних дисциплін
Стаж педагогічної діяльності: 36 років
Освіта: повна вища
- Криворізький гірничорудний інститут, 1978, «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти», Інженер-механік;
- Криворізький технічний університет 2000, «Гірниче обладнання», Магістр інженерної механіки.
 
 
 
Зайченко Любов Григорівна
Педагогічна категорія: вища, викладач-методист Zaychenko.jpg
Посада: Завідувач механіко-економічним відділенням
Стаж педагогічної діяльності: 40 років
Освіта: повна вища
- Криворізький гірничорудний інститут, 1978 р., інженер-механік «Технологія машинобудування, верстати і інструмент»;
- Криворізький технічний університет, 2003р., магістр інженерної механіки «Гірниче обладнання».
Нагороди: Почесний знак “Відмінник освіти України”
Чорновіл Олена Василівна
Педагогічна категорія: спеціаліст ІІ категорії Chernovol_Olena.jpg
Посада: Заступник директора з виробничої роботи
Стаж педагогічної діяльності: 8 років
Освіта: повна вища
- Харківський державний політехнічний університет, 1995р., інженер-фізик «Фізика металів»  
 
 
 
 
 
 
   
Шторфунова Анна Василівна
Педагогічна категорія: спеціаліст І категорії Shtorfunova.jpg
Посада: Викладач спец.дисциплін
Стаж педагогічної діяльності: 7 років
Освіта: повна вища
- Криворізький технічний університет 2008 р., «Гірничі машини і комплекси» Магістр інженерної механіки
Дехтяренко Ірина Олександрівна
Педагогічна категорія: спеціаліст Dechtyarenko.jpg
Посада: Викладач спец.дисциплін
Стаж педагогічної діяльності: 3 роки
Освіта: повна вища
- Криворізький національний університет, 2012 р., інженер-механік «Металорізальні верстати та системи»