17.04.18 на електромеханічному відділенні викладач спецдисциплін Мирошниченко Ю.В. провів відкритий захист курсових проектів з дисципліни «Гірнича електротехніка» в групі ЕРГО-15 1/9.

Форма уроку: індивідуально-інформативна доповідь студентами змісту захищаємого курсового проекту.

Навчальна мета: Визначення рівня компетентнісних знань студентів за результатами самостійної роботи з навчальної дисципліни.

Виховна мета: Розвиток комунікативних здібностей фахівця під час публічного захисту курсового проекту.

Висновок: Всі студенти показали достатній рівень знань, вміння орієнтуватись в електричних схемах, та пояснювати їх роботу.