Спеціальність 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення"(РПЗ)
Спеціальність 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» (ОМЛ)
Спеціальність 5.05050401 «Зварювальне виробництво» (ЗВ)
Спеціальність 5.03050401 "Економіка підприємства"(ЕП)
Спеціальність 5.05030103 "Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв" (ЕРГО)
Спеціальність 5.05070104 "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд" (МЕЕП)
Спеціальність 5.05090301 "Монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв’язку" (СОЗ)
Спеціальність 5.05020201 "Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва" (МНАС)
Спеціальність 5.05050205 "Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств" (ТРМП)