Друк 

Посада: заступник директора з навчальної роботи
ПІБ: ЧУВАШЕВ ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ
Дата народження: 21.06.1946
Освіта: Повна вища
Чувашев В.Г. працює в технікумі з 1971 року викладачем технічної механіки, завідувачем відділення, а з 1979 року – заступником директора з навчально-виховної роботи.

Протягом довгих років, очолюючи навчально-методичну і виховну роботу, підтверджував високий рівень педагогічної майстерності і професіоналізму як викладач вищої кваліфікаційної категорії та магістр інженерної механіки. Уміло впроваджує в практику роботи колективу передовий досвід з проблем педагогіки і психології, нові технології навчання, сприяє зростанню педагогічної майстерності всіх і особливо становленню молодих викладачів. Цілеспрямована діяльність з цього питання в період зміни покоління педагогів забезпечила не тільки збереження достатнього рівня навчального процесу , а й його підвищення, поліпшила підготовку фахівців.

а останні декілька років студенти технікуму посідають більшість із призових місць на регіональних олімпіадах, конкурсах з предметів та професійної майстерності, оглядах дослідницької і пошукової роботи, міських спартакіадах і оглядах художньої самодіяльності.

З року в рік зростає ефективність виховної роботи, поширюються елементи педагогіки співробітництва, самоврядування. Як результат – постійно зменшується кількість пропусків занять без поважних причин та інших негативних явищ серед студентської молоді.

Виховні заходи мають цілеспрямований характер, відзначаються високим рівнем підготовки, новизною та оригінальністю, постійно користуються успіхом серед студентів і багато з них дістали високу оцінку робітників районного та міського відділів по справам молоді.

До посадових обов'язків Чувашев В.Г. відноситься сумлінно з високим почуттям відповідальності. Самостійний, ініціативний, завжди приймає продумані, виважені рішення.Наставленням та особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, додержується педагогічної етики, поважає гідність студентів. Комунікабельний, користується авторитетом та повагою серед працівників та студентів.

Нагороди: