Шановні викладачі, студенти та слухачі курсів підготовки до вступу до закладів освіти!

 

На період карантину освітній процес у Криворізькому гірничо-електромеханічному коледжі не призупинено, а переведено в дистанційний режим. Відповіді на поточні питання, обумовлені впровадженням карантину надав директор Криворізького гірничо-електромеханічного коледжу.

 

Яким чином відбувається дистанційне проведення занять?

 Поточні заняття (лекційні, практичні тощо) проводяться із застосуванням дистанційних технологій. Тепер викладачі комунікують зі студентами онлайн, інформуючи про розміщення лекційного матеріалу, даючи практичні завдання, встановлюючи терміни для їх виконання, оцінюючи роботу студентів.

 

Як саме відбувається онлайн взаємодія зі студентством?

 Викладачі підтримують зв'язок із групами студентів, використовуючи всі доступні онлайн технології: Google Сlassroom, Skype, Zoom Video Communications та інші. Викладачі надають матеріали для опанування теоретичним матеріалом (відеолекції, методичні посібники), питання для самоперевірки, завдання, задачі, умови й час здачі лабораторних робіт, форми контролю тощо, проводять онлайн консультації. Комунікація зі студентами налагоджена також через створені групи в сучасних месенджерах.

 

Як працюватимуть підготовчі курси?

Заняття з підготовчих курсів також переведено на дистанційну форму навчання з використанням наявних інформаційно-комунікаційних ресурсів. Викладачі сформували освітнє наповнення дисциплін, що викладають, розмістили матеріали лекцій, відеолекції, навчальні відео, тести. Зворотній зв'язок з майбутніми абітурієнтами забезпечується можливостями електронної пошти, сучасних соціальних мереж, месенджерів та іншими телекомунікаційними засобами.

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ НА ДРУГИЙ СЕМЕСТР

 

ЗАМІНИ ДО РОЗКЛАДУ ПО ДЕННОМУ ВІДДІЛЕННЮ

 

РОЗКЛАД ЕКЗАМЕНІВ