Завідувач відділення: Будило Юлія Борисівна


Відділення проводить підготовку фахових молодших бакалаврів за спеціальностями:

131 Прикладна механіка (галузь знань 13 Механічна інженерія)  

184 Гірництво (галузь знань 18 Виробництво та технології)


Освітні програми: 

Зварювальне виробництво (ЗВ)

Технічне обслуговування і ремонт підприємств гірничо-збагачувального комплексу (ТГРК)

Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв (ЕРГО)


Викладачі відділення механічної інженерії, виробництва та технологій: 

Міщенко Вікторія Олександрівна 

Михальова Марина Сергіївна

Жданюк Оксана Іванівна

Дарієнко Олена Михайлівна

Фірсова Наталія Леонідівна

Терещенко Дар’я Євгеніївна

Юр’єва Ольга Олександрівна

Хомутенко Ірина Володимирівна

Олексунь Сніжана Юріївна


Здобувачі освіти відділення опановують теоретичний курс навчання та отримують практичні навички необхідні й достатні для цих напрямків, приймають активну участь в громадському житті коледжу, організовують концерти до свят, спортивні змагання. 
Здобувачі освіти відділення входять до складу самоврядування коледжу.
Важливим етапом підготовки  є проходження практики на виробництві. Наш навчальний заклад гостинно відкриває двері для тих, хто бажає здобути престижні й необхідні в наші дні професії, які є затребуваними.
Наші здобувачі освіти мають можливість навчатись за дуальною формою навчання. Це передбачає одночасну роботу на підприємстві за фахом, та навчання у коледжі за індивідуальним графіком.