Коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів як структурний підрозділ Криворізького національного університету, де наші випускники в подальшому здобувають вищу освіту за інтегрованими планами по спеціальностям.
В своїй структурі коледж має 4 денних і заочне відділення, на денній формі навчання навчається близько 850 осіб, на заочному відділенні – 154 особи. Навчально-виховну роботу ведуть 85 штатних педагогічних працівників, які об’єднані в 16 циклових і предметних комісій. Загальна кількість працівників згідно із штатним розкладом складає 206 осіб.

Денні відділення:

 1. Технологічне відділення – завідувач Вовчанська Олена Адилівна
  об’єднує в собі спеціальності:
  «Галузеве машинобудування»
  спеціалізація: Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях спеціалізація: Гірничі та збагачувальні машини та обладнання спеціалізація: Комп’ютерне проектування в машинобудуванні
 2. Механіко-економічне відділення – завідувач Зайченко Любов Григорівна
  об’єднує в собі спеціальності:
  «Галузеве машинобудування»
  спеціалізація: Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств
  «Економіка»
  спеціалізація: Економіка підприємства
 3. Електромеханічне відділення – завідувач – завідувач Хомутенко Ірина Володимирівна
  об’єднує в собі спеціальності:
  «Гірництво»
  спеціалізація: Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв
  «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології»
  спеціалізація: Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва
 4. Електротехнічне відділення - завідувач Лобода Людмила Семенівна об’єднує в собі спеціальності:
  «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
  спеціалізація: Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд «Електроніка та телекомунікації»
  спеціалізація: Монтаж, обслуговування і ремонт станційного електрозв’язку
  спеціалізація: Інженерія програмного забезпечення