Завідувач відділення: Козин Ольга Вікторівна


Відділення проводить підготовку фахових молодших бакалаврів за спеціальностями:

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (галузь знань 14 Електрична інженерія) 

172 Телекомунікації та радіотехніка (галузь знань 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації)


Освітні програми: 

Інжиніринг електротехнічних систем технологічних комплексів (ІЕСТК)

Інфокомунікаційні системи та мережі (ІСМ)

Технічне обслуговування і ремонт обладнання зв’язку та оргтехніки (РОЗ)

Монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв’язку (СОЗ)

Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд (МЕЕП)


Викладачі відділення електричної інженерії та інфокомунікацій:

Болотський Ігор В’ячеславович (класний керівник груп ІСТК 23 1/9, ІСМ 23 1/9, РОЗ 23 1/9) 

Горбуля Олександр Анатолійович (класний керівник груп ІСТК 23 1/11, МЕЕП 22 1/9)

Рябоконь Лілія Вікторівна (класний керівник груп СОЗ 22 1/9, РОЗ 22 1/9)

Робкова Світлана Юріївна (класний керівник групи МЕЕП 22 1/11)

Арутюнова Ольга Валентинівна (класний керівник груп СОЗ 21 1/9, РОЗ 21 1/9)

Юрінова Яна Вікторівна (класний керівник груп МЕЕП 20 1/9, МЕЕП 21 1/9, МЕЕП 21 1/11)

Голуб Лариса Миколаївна (класний керівник груп СОЗ 21 1/11, РОЗ 21 1/11, СОЗ 20 1/9, РОЗ 20 1/9)


Для поглиблення професійних знань проводяться зустрічі зі спеціалістами підприємств та організацій, фіскальної служби, банків. Виробнича практика проводиться на основі договорів з підприємствами м. Кривий Ріг та області.
На відділенні склалися добрі традиції в організації виховної роботи: проводяться щорічно урочисті посвяти в студенти, випуски спеціалістів, вечори відпочинку, різноманітні конкурси, квести, ярмарки, тематичні виховні години, зустрічі з ветеранами війни та багато інших заходів. 
Здобувачі освіти відділення приймають активну участь у житті відділення та  коледжу.
Через студентський профком, раду по попередженню правопорушень та раду студентського самоврядування студенти коледжу активно залучаються та мають змогу впливати на всі сфери навчально-виховного процесу та студентського життя.
Освіта, отримана в стінах коледжу, допоможе сформувати актуальні професійні та особистісні навички для майбутньої професійної діяльності!