Усі знають про енергетичну ситуацію в країні. Багато складних рішень треба приймати. Але найбільша увага звичайно приділяється людям, котрі в тій чи в іншій мірі підкоряють і управляють електрикою. Тому і ваш вибір – студентів електротехнічного напрямку, повинен бути гідно оцінений.

MEEP_1.pngТак сталося, що електроенергетика є основою науково-технічного прогресу сучасності. Вона дає людям пристойну роботу, світло й тепло, забезпечує їх побут та дозвілля.

Електрик - фахівець, що працює в області електротехніки, займається монтажем, експлуатацією або ремонтом електрообладнання обов'язково повинен мати спеціальну освіту. За весь час існування спеціальності МЕЕП на сьогоднішній день випущено 549 техніків – електриків. Їх діяльність пов'язана з постійним ризиком, уважністю і знанням способів захисту від ураження електричним струмом, способів надання першої допомоги потерпілим від дії електричного струму.

Професійна підготовка техніків-електриків сформована на базі вивчення багаторічного досвіду будівництва та експлуатації вітчизняних систем електроспоживання, передового досвіду світової електроенергетики, розвитку нових технологій виробництва, передачі та споживання електроенергії, вимог енергоощадності, глобальної інформатизації керування енергоспоживанням, розвитком нових джерел отримання електроенергії. Фахівці, які закінчили спеціальність "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд", отримують професію техніка-електрика в галузі електропостачання промислових підприємств, виробництва та розподілу електричної енергії, монтажу, експлуатації та налагодження електроустаткування.

Під час професійної діяльності технік-електрик зможе вирішувати такі завдання:

 • проводити монтаж та налагодження електрообладнання;
 • підтримувати у справному стані електрообладнання промислових підприємств під час його експлуатації;
 • складати графіки та проводити планово-попереджувальні ремонти електрообладнання;
 • проводити випробування електрообладнання після монтажу або ремонту;
 • виконувати модернізацію та реконструкцію систем електроспоживання;
 • проводити винахідницьку і раціоналізаторську діяльність з метою оптимізації систем енергоспоживання, запровадження енергозберігаючих технологій;
 • розраховувати основні параметри електрообладнання у різних режимах роботи, використовуючи комп'ютерну техніку;
 • виконувати креслення схем електропостачання, а також проводити моделювання роботи електричних кіл за допомогою засобів обчислювальної техніки.

Фахову підготовку техніків – електриків в Гірничо-електромеханічному коледжі забезпечує «Комісія електротехнічних дисциплін».

Термін навчання - 3 роки 10 місяців. 

План держзамовлень - 25 осіб за денною формою навчання та 6 осіб  - за заочною.

Ліцензійний обсяг - за денною формою навчання 60 осіб, за заочною - 50 осіб.

Освітньо-кваліфікаційний рівень -  «молодший спеціаліст».

Кваліфікація - «технік-електрик».

Працевлаштування: 

Випускник коледжу з даної спеціальності може працювати на таких посадах:

 • технік-електрик; електрик дільниці; диспетчер електропідстанції;
 • електромеханік дільниці; електромеханік з підіймальних установок;
 • технік з налагодження та випробування електрообладнання;
 • технік-електрик цеху, мереж і підстанцій по обслуговуванню електроустаткування.

Позитивна тенденція стосовно зросту обсягів споживання електроенергії промисловими підприємствами та комунальними споживачами дає підставу вважати, що потреба у спеціалістах з даного напрямку буде постійно збільшуватись.

Обов'язки : 

 • прокладання кабелів силового живлення, електропроводки;
 • підключення електроустаткування;
 • розрахунок необхідного розміру кабелів для силового живлення устаткування;
 • складання плану розміщення силового обладнання та електропроводки;
 • участь у профілактичному і поточному ремонту електричного обладнання;
 • здійснення монтажних та інших робіт при реконструкції та впровадженні нового електричного обладнання;
 • виконання монтажу вторинних ланцюгів (управління, захисту, сигналізації, вимірювання);
 • прокладка кабелів і проводів у каналах, коробках і лотках;
 • спресовування наконечників і приварювання їх до жил кабелів і проводів;
 • монтаж з'єднувальних муфт, кабелів та мережі заземлення;
 • установка ізоляторів, розмітка місць установки та встановлення приладів захисту та керування;
 • прозванювання змонтованих схем та вимірювання опору ізоляції;
 • підготовка приладів і апаратів до включення і налагодження;
 • ремонт та пошук несправностей при замиканні проводки.

Основне завдання електрика - організація безперебійного постачання електроенергією приміщень, вулиць, виробничих процесів. Електрик - фахівець широкого напряму: він може займатися електропостачанням об'єктів, ремонтом побутових електроприладів, промислового електрообладнання, заміною електричної проводки, забезпеченням освітлення на вулицях.

Особисті якості : 

MEEP_2.png

Електрик - ризикована професія, оскільки доводиться мати справу з високою напругою. Тому професія електрика вимагає наявності таких якостей, як уважність, обережність, пильність, зосередженість, акуратність, відповідальність.

Освіта: 

Електрик повинен мати середню спеціальну освіту, навички роботи з різними видами спеціальних приладів та інструментів.

Посада електрика є на будь-якому підприємстві.

Рівень заробітної плати електрика залежить від місця роботи, його спеціалізації. Професія електрика має можливості кар'єрного зростання до позиції бригадира. Електрик також може організувати власну справу, підробляти приватно

Практичне навчання: 

Важливе місце у підготовці техніка-електрика займає практичне навчання. Тому під час вивчення навчальних дисциплін та проходження практик студенти відвідують провідні підприємства міста з метою ознайомлення із особливостями їх енергопостачання та отримання практичних навичок із проведення електромонтажних робіт.

Також під час практики студент отримує спеціальність слюсаря-електромонтера з ІІІ групою електробезпеки, що дозволяє працювати з електроустановками з напругою до 1000В.

Професія електрика є однією з найважливіших професій. Адже без електриків не обходиться жодне підприємство. У всіх куточках світу ця спеціальність є дуже популярною і важливою. У наш час ми не уявляємо собі життя без електрики. Вона є основою нашого життя.

Професія електрика зосереджує в собі велике значення для створення, підтримання і розвитку усіх сучасних технологій. Тож у вас є можливість поповнювати ряди таких великих і важливих професій для нашої країни.

Продовження навчання у Вищих державних навчальних закладах: 

Випускники мають можливість продовжувати навчання у різних ВНЗ України подібного напрямку. Наші випускники продовжують навчання за скороченим навчальним планом у вищих навчальних закладах IIІ- IV рівня акредитації:

 • Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»;
 • Державний вищий навчальний заклад «Кременчуцький національний університет»;
 • Дніпродзержинський державний технічний університет;
 • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут;
 • Львівський політехнічний інститут;
 • Державний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара».

Студенти нашого коледжу мають можливість продовжувати навчання в вище перелічених навчальних закладах, як на денному, так і на заочному відділенні, починаючи з ІІІ курсу.

Склад комісії електротехнічних дисциплін на 2015-2016 навч. рік:

Мирошниченко Юрій Вікторович

Педагогічна категорія: вища

Посада: Голова циклової комісії

Сінолиця Валентина Семенівна

Педагогічна категорія: вища

Посада: Викладач спец. дисциплін

Горшков Віктор Вікторович

Педагогічна категорія: спеціаліст

Посада: Викладач спец. дисциплін

 

 

 

 
 

Взаємозв'язок з Криворізьким Національним університетом

Викладачі комісії електротехнічних дисциплін підтримують тісний зв'язок з кафедрами Електротехнічного факультету Криворізького Національного університету:

 • Кафедра автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті;
 • Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту;
 • Кафедра електромеханіки.

Викладачі КНУ приймають участь в роботі журі в наукових конференціях студентів спеціальності та конференціях регіонального рівня. Викладачі комісії переймають досвід у викладачів КНУ під час курсів підвищення педагогічної кваліфікації.  

 

Навчально-матеріальна база спеціальності

"Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд"

 • лабораторія електротехніки;
 • лабораторія рудникової автоматики;
 • лабораторія електропостачання;
 • лабораторія гірничої електротехніки.
MEEP_3.png MEEP_4.png MEEP_5.png

 

Робота комісії з обдарованими студентами

Важливе місце в навчально-виховній роботі комісії електротехніки займає робота з обдарованими студентами. Це робота здійснюється при підготовці та проведенні олімпіад та наукових конференцій студентів.

 

MEEP_7.png MEEP_8.png MEEP_9.png