Інжиніринг електротехнічних систем технологічних комплексів (ІЕСТК)

Галузь знань:

14  Електрична інженерія

Спеціальність:

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітня програма:

Інжиніринг електротехнічних систем технологічних комплексів

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація:

технічний-фахівець електрик 

Опис:

Освітня програма «Інжиніринг електротехнічних систем технологічних комплексів» забезпечує підготовку фахових молодших бакалаврів, які здатні розв’язувати спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Мета навчання за освітньою програмою: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та прикладні проблеми у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів (енергії), їх обліку, аналізу, контролю і аудиту.

На підприємствах фахівці спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» займаються: 

  • визначенням принципів побудови та нормального функціонування елементів електроенергетичних, електротехнічних електромеханічних комплексів та систем; 

  • визначенням принципів побудови та функціонування елементів систем керування та автоматики електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних комплексів; 

  • здійснюють оцінку роботи електроенергосистем та розробляють заходи щодо підвищення її енергоефективності;  

  • застосовують комп’ютеризовані системи автоматизованого проектування, виготовлення та інженерних розрахунків  для розрахунку та аналізу статичної та динамічної стійкості енергосистем; 

  • виконують задачі з технічного обслуговування електроустаткування електричних станцій, підстанцій, систем та мереж за допомогою відповідних інструкцій та практичних навичок; 

  • аналізують процеси в електроенергетичному, електротехнічному та електромеханічному обладнанні.

Перспективи щодо працевлаштування за даною спеціальністю: випускники можуть працювати в державних та приватних секторах у різних сферах діяльності, зокрема: виробництво, ремонт, обслуговування та налагодження електрообладнання; проектування електроенергетичних та електропостачальних систем; впровадження сучасних енергоефективних технологій.

Навчально-матеріальна база спеціальності:

- лабораторія електротехніки;

- лабораторія рудникової автоматики;

- лабораторія електропостачання;

- лабораторія гірничої електротехніки.