Підготовка фахівців зв’язку для підприємств чорної і металургійної промисловості  в Гірничо-електромеханічному коледжі почалася з 1969 року за спеціальностями:

 • Міські телефонні мережі;
 • Лінійно-кабельні споруди зв’язку;
 • Дротовий зв’язок;
 • Радіозв’язок і радіомовлення;
 • Телевізійна техніка та радіорелейний зв’язок;
 • Автоматичний електрозв’язок;
 • Багатоканальний електрозв’язок;
 • Монтаж, обслуговування і ремонт обладнання багатоканального електрозв’язку.

Починаючи з 2008 року, почалась підготовка фахівців зі спеціальності 5.05090301 “Монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв’язку”.

За весь період існування спеціальності було підготовлено майже 3000 спеціалістів електрозв'язку.

Сучасний розвиток інформаційних та телекомунікаційних технологій в Україні визначає пріоритетність підготовки фахівців галузі телекомунікацій, адже цифрове телебачення, Інтернет та мобільний зв'язок вже повністю замінили нам проводове радіо та стаціонарний телефон. Сьогодні в Україні широко впроваджуються цифрові системи передачі і комутації на мережах електрозв’язку, відбувається інтеграція різних видів зв'язку на існуючих мережах.

Студенти даного фаху вивчають станційне обладнання, яке забезпечує безперебійний зв'язок і складає особливу частину інфраструктури сучасного суспільства.

Станційне обладнання – це сучасні цифрові комутаційні системи та системи передачі. Особлива роль сьогодні відводиться волоконно-оптичному зв’язку.

Фахову підготовку техників-електрозв'язківців в Гірничо-електромеханічному коледжі забезпечує «Комісія телекомунікаційних систем».

Термін навчання - 3 роки 10 місяців. 

План держзамовлень - 20 студентів.

Ліцензійний обсяг - 50 осіб на денне відділення та 50 осіб на заочне

Освітньо-кваліфікаційний рівень -  «молодший спеціаліст».

Кваліфікація - «технік електрозв’язку».

Спеціалісти даного фаху працюють на підприємствах галузі ПАТ «Укртелеком», U’tel, операторів мобільного зв’язку MTC, „Life”, „Kyivstar”, „Golden Telecom”, операторів „Vega”. Молоді фахівці обслуговують мережі зв’язку фінансових структур, Укрзалізниці, ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг», ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», ПАТ «Центральний гірничозбагачувальний комбінат», ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка», ПАТ «Північний гірничозбагачувальний комбінат», ПАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат». Вони забезпечують надійність та якість роботи інфокомунікаційних систем і мереж, технічне обслуговування обладнання систем передачі інформації; електромеханіками, електромонтерами з ремонту та налагодження лінійного обладнання. 

В їх функції входить:

 • будівництво волоконно-оптичних мереж доступу;
 • монтаж та обслуговування станційного обладнання;
 • монтаж та обслуговування лінійних споруд зв’язку.

В нашому коледжі студенти вивчають:

 • сучасні волоконно-оптичні системи передачі та оптоелектронні пристрої;
 • сучасні цифрові системи комутації;
 • транспортні системи та мережі зв’язку;
 • інфокомунікаційні системи та мережі;
 • перспективні технології в телекомунікаціях;
 • технічне обслуговування телекомунікаційних систем, у тому числі стільникових.

Випускники коледжу продовжують навчання в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С.Попова і, значна частина, в Навчально-консультаційному центрі Харківського національного університету радіоелектроніки в м. Кривий Ріг.

Склад комісії телекомунікаційних систем на 2015-2016 навч. рік:

Куровська Вікторія Василівна

Педагогічна категорія: спеціаліст ІІ категорії

Посада: Голова циклової комісії телекомунікаційних систем з 2014р. завідувач лабораторією "Вимірювання в телекомунікаціях". Викладач спеціальних дисциплін: "Вимірювання в телекомунікаціях", "Транспортні мережі зв’язку", "Системи передачі електрозв’язку", "Телекомунікаційні та інформаційні мережі", "Охорона праці", "Основи оптоелектроніки".

Освіта: Закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки у 2004 році. Спеціальність за дипломом – інформаційні мережі електрозв’язку, кваліфікація - інженер з організації виробничих процесів електрозв’язку.

Лобода Людмила Семенівна

Педагогічна категорія: вища

Посада: Завідувач електротехнічним відділенням з 2013 року, завідувач лабораторіями "Лінійних споруд зв’язку", “Системи комутації в електрозв'язку".Викладач спеціальних дисциплін:“Електроживлення систем зв’язку”;“Лінійні споруди зв’язку”;“Системи комутації в електрозв'язку ”.

Освіта: Закінчила Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. О.С.Попова у 1984 р. Спеціальність за дипломом - багатоканальний електрозв’язок, кваліфікація - інженер електрозв’язку.  
 
 

Гузов В'ячеслав Олександрович

Педагогічна категорія: вища, магістр технічних наук.

Посада: Викладає предмети:“Обчислювальна техніка та мікропроцесори“;“Основи схемотехніки”; “Теорія електричних кіл та сигналів”.   

Освіта: Закінчив Одеський електротехнічний інститут електрозв’язку ім. О.С. Попова у 1977 році. Спеціальність за дипломом – радіозв’язок і радіомовлення, кваліфікація інженер радіозв’язку і радіомовлення. 
 
 
 
 
 
 

Арутюнова Ольга Валентинівна

Педагогічна категорія: спеціаліст

Посада: Викладач спеціальних дисциплін: “Технічне обслуговування станційного обладнання”, “Теорія електричного зв’язку”, “Обладнання та функціональні пристрої в ТКС”, ”Системи документального електрозв’язку”, “Перспективні технології в телекомунікаціях”, “Радіорелейні та супутникові системи передач”.

Освіта: Закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки в 2004 році. Спеціальність за дипломом – інформаційні мережі зв’язку, кваліфікація – інженер з організації виробничих процесів електрозв’язку.

Комісія має сучасну матеріально-технічну базу, необхідне інформаційне та програмне забезпечення зі спеціальності, достатню кількість навчальної, довідникової та методичної літератури. У восьми лабораторіях спеціальності студенти мають можливість отримати практичні професійні навички роботи з апаратурою електрозв’язку. Викладачі комісії приділяють багато уваги гуртковій та науково-дослідницькій роботі студентів. Науково-дослідницька робота направлена на вивчення нових інформаційних технологій розвитку галузі зв’язку.

   Студенти на лабораторних заняттях

peot_05.jpgCOZ_4.png

COZ_4.pngCOZ_4.png

 

 Студенти на електромонтажній практиці

COZ_7.png COZ_8.png COZ_9.png
 
 

 Кожного року у коледжі проходять науково - технічні конференції

COZ_10.png COZ_11.png COZ_12.png
 
 

 Екскурсії на профільні підприємства міста

COZ_13.png COZ_14.png COZ_15.png
 
 

 Професійне свято – День зв’язку у коледжі

COZ_16.png COZ_17.png COZ_18.png