mnas_2В фахівцях спеціальності МНАС мають потребу підприємства гірничовидобувної промисловості, металургійної, харчової та інші… Випускники спеціальності мають можливість працювати в різних галузях промисловості і займатися такою діяльністю: в метрологічних лабораторіях здійснювати ремонт та повірку засобів вимірювання технологічних параметрів, здійснювати монтаж та налагодження автоматизованих систем на підприємствах, здійснювати настройку параметрів та налагодження автоматичних ліній, тощо.

Фахову підготовку електромеханіків в Гірничо-електромеханічному коледжі забезпечує «Комісія Автоматики та КВП».

Термін навчання - 3 роки 10 місяців. 

План держзамовлень - 20 студентів.

Ліцензійний обсяг - 30 студентів.

Освітньо-кваліфікаційний рівень - «молодший спеціаліст».

Кваліфікація - «електромеханік».

mnas_1.png mnas_3.png

Під час навчання в коледжі студенти вивчають такі дисципліни:

 • Нарисна геометрія та інженерна графіка;
 • Електротехніка та електричні вимірювання;
 • Технічна механіка та ДВЗА;
 • Електроніка, мікроелектроніка та схемотехніка;
 • Автоматизований електропривод;
 • Безпека життєдіяльності;
 • Основи екології;
 • Економічна теорія;
 • Основи метрології і засоби технологічного контролю;
 • ТАР та автоматичні регулятори;
 • Автоматизація технологічних процесів;
 • Монтаж та налагодження технічних засобів автоматизованих систем;
 • Експлуатація та ремонт технічних засобів автоматизованих систем;
 • Основи програмування та ПЗ;
 • Економіка, організація та планування виробництва;
 • Основи охорони праці; Політологія;
 • Психологія і етика ділових відносин;
 • Основи теплотехніки і гідравліки;
 • Проектування автоматизованих систем;
 • Основи менеджменту, маркетингу і підприємництва;
 • Технологія (Вступ до фаху);
 • Мікропроцесорна техніка;
 • Типові технологічні процеси та об’єкти виробництва;
 • Електротехнічні та конструкційні матеріали.

Напрямок професійної діяльності:

Застосування промислових приладів, засобів автоматизації, монтажних виробів, матеріалів, інструментів і відповідної технічної документації для здійснення монтажу, налагодження і технічного обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва.

В навчальних планах і програмах закладено принцип безперервної ступеневої освіти. Після закінчення коледжу випускник приступає до практичної трудової діяльності або продовжує навчання в вузах 3-го і 4-го рівня акредитації як на денному відділенні так і за скороченою програмою.

Випускники спеціальності мають змогу продовжити навчання в Криворізькому національному університеті на електротехнічному факультеті.

Викладачі циклу регулярно проводять заняття в кружках по інтересам зі студентами, які бажають отримувати більше знань та інформації про вибраний фах….

mnas4.png mnas_5.png mnas6.png

Проводять регіональні конкурси..

mnas7.png mnas_8.png

 

конференції..

mnas9.png

Організовують екскурсії на підприємства КРИВБАСУ

mnas10.png mnas_11.png

Регулярно проводяться заходи що до святкування Дня енергетика та Дня відкритих дверей для ознайомлення учнів шкіл зі спеціальністю

mnas12.png mnas_13.png mnas14.png
mnas15.png