Економіка підприємства є однією із найпопулярніших спеціальностей галузі знань “Економіка і підприємництво”. В її межах вивчаються теоретичні та практичні аспекти планування, організації виробництва, обліку та контролю господарської діяльності в організаціях, підприємствах, установах різних галузей всіх форм власності з метою отримання оптимальних кінцевих результатів.

Фахову підготовку програмістів в Гірничо-електромеханічному коледжі забезпечує «Комісія  економічних дисциплін ».

Термін навчання - Денна форма навчання на базі загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців, на базі повної загальної середньої освіти – 1 рік 10 місяців.

План держзамовлень - 5 осіб – на базі загальної середньої освіти (9 кл); 5 осіб - на базі повної середньої освіти (11 кл).

Ліцензійний обсяг - 30 студентів.

Освітньо-кваліфікаційний рівень -  «молодший спеціаліст».

Кваліфікація - молодший спеціаліст з економіки підприємства.

Випускники цієї спеціальності можуть працювати на підприємствах усіх галузей народного господарства, в органах місцевої влади і державного управління, статистики та соціології, виконуючи професійну роботу економіста, а саме можуть займати первинні посади:

 • Технік з нормування праці;
 • Технік з планування;
 • Технік з праці;
 • Хронометражист;
 • Організатор з постачання;
 • Організатор із збуту;
 • Фахівець з найму робочої сили;
 • Помічник керівника малого підприємства без апарату управління.

Вони можуть працювати на підприємствах, організаціях та установах усіх форм власності, у сфері пенсійного забезпечення, соціального захисту, центрах зайнятості та державних адміністраціях.

Спеціальність „Економіка підприємства” належить до галузі знань „Економіка і підприємництво”.

У період навчання за цією спеціальністю студенти опановують ряд дисциплін гуманітарної та соціально-економічної, математичної та природничо наукової підготовки, а також дисципліни професійного та практичного спрямування.

Студенти даної спеціальності вивчають наступні дисципліни:

 • Економіка підприємства;
 • Бухгалтерський облік;
 • Організація та планування підприємства;
 • Податкова система;
 • Економіка та нормування праці;
 • Мікроекономіка;
 • Гроші та кредит;
 • Макроекономіка;
 • Ціноутворення;
 • Фінанси;
 • Економічний аналіз;
 • Фінанси підприємства;
 • Менеджмент;
 • Маркетинг;
 • Інформаційні системи і технології на підприємстві;
 • Економіка і організація інноваційної діяльності;
 • Зовнішньоекономічна діяльність.

Склад комісії економічних дисциплін на 2015-2016 навч. рік:

Бардукова Лариса Євгеніївна

Педагогічна категорія: вища

Посада: Голова циклової комісії

Освіта: В 1983 році закінчила Криворізький гірничорудний інститут маркшейдерсько геодезичний факультет за спеціальністю «Прикладна геодезія».
В 2006 році закінчила Міжнародний університет фінансів за спеціальністю «Фінанси» та отримала кваліфікацію економіст

Білавцева Світлана Володимирівна

Педагогічна категорія: спеціаліст І категорії

Посада: Викладач спец. дисциплін

Освіта: Закінчила Криворізький інститут підготовки та перепідготовки кадрів промисловості» в 2004 році за напрямком «Облік та аудит», отримала кваліфікацію «економіст»  
 
 
  

Цибулькіна Наталія Володимирівна

Педагогічна категорія: спеціаліст І категорії

Посада: Викладач спец. дисциплін 

Освіта: Закінчила Запорізький державний університет за спеціальністю «Облік і аудит» в 2003 р. та отримала кваліфікацію економіст.  
 
 
 
 
  

Здесенко Тетяна Андріївна

Педагогічна категорія: спеціаліст І категорії 

Посада: Викладач спец. дисциплін

Освіта: Закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д. С. Коротченка по спеціальності «Облік, контроль та аналіз господарчої діяльності»: кваліфікація економіст  
 
 

Запорожець Ольга Сергіївна
Педагогічна категорія: спеціаліст

Посада: Викладач спец. дисциплін

Освіта: Закінчила Криворізький державний педагогічний університет за спеціальністю «Українська мова і література», 1999 рік.
Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету за спеціальністю «Фінанси», кваліфікація спеціаліст з фінансів,2005 рік

Комісія співпрацює з цикловими комісіями економічних дисциплін коледжів міста, ДВНЗ «КНУ», фінансово-економічним відділом ПАТ «Трансмаш».

В роботі комісії економічних дисциплін існує чітка організація навчально- виховної роботи, цікаве і гармонічне життя студентів. Студенти спеціальності «Економіка підприємства» приймають участь в регіональних олімпіадах, науково-практичних та науково-пошукових конференціях, конкурсах.

 

Робота з обдарованими студентами. Науково-дослідницька конференція.

27.png27.png27.png

 

   Регіональна конференція студентських дослідницько-пошукових робіт

«Сучасний стан та шляхи поліпшення розвитку економіки України»

 27.png

Доповідь ст.гр ЕП-13-1/9 - Опухової Антоніни.Нагородження учасників конференції. 

 

Конкурс з дисципліни «Податкова система».

Відкритий захід для студентів коледжу «Походження грошей» 

  EP_7.png EP_8.png

Агітаційна робота комісії

27.png27.png 27.png