122 – Комп’ютерні науки (бакалавр, магістр)

Студенти цієї спеціальності отримують ґрунтовну теоретичну та практичну підготовку в галузі:
– складних розподілених інформаційних систем;
– захисту інформації в інформаційних системах та створенні комплексних систем захисту;
– інженерії знань та системи штучного інтелекту, системи прийняття рішень;
– комп’ютерної графіки, веб-сервісів, сервіс-орієнтованих інформаційних систем;
– проектування комп'ютеризованих систем управління;
– інтеграції інформаційних систем (включаючи апаратне, програмне, інформаційне забезпечення, телекомунікації).

Робота, яку зможуть виконувати:

– програмувати мовами C, C ++, C #, Java;
– створювати і управляти ІТ-проектами;
– розробляти та впроваджувати системи корпоративного управління;
– розробляти мобільні додатки для Android, Windows Phone, iOS;
– працювати з базами даних;
– розробляти інтернет-сайти та людино-машинні інтерфейси із застосуванням Web-технологій, Web-дизайну, комп'ютерної графіки та електронної комерції;
– математичне моделювання та оптимізацію складних комп'ютерних систем.


Зможуть обіймати такі посади:

– бізнес-аналітика, аналітика комп'ютерних систем;
– менеджера проектів;
– розробника інтелектуальних та інформаційних систем;
– системного архітектора;
– програміста Java, C ++, C #, PHP;
– фахівця з QualityControl, QualityAssurance;
– розробника та адміністратора баз даних MySQL, Oracle;
– системного адміністратора.


Можлива додаткова сертифікація за курсами:

– Основи інформаційних технологій – IT Essentials (Cisco).
– Сертифікація Microsoft Technology Associate; Microsoft Office Specialist.


Відмінності від інших спеціальностей ФІТ:

Спеціальність 122 – Комп’ютерні науки – визначається найбільш широким охопленням дисциплін інформаційних технологій із підготовки фахівців, які володіють навичками основних напрямків – алгоритмічного мислення, моделювання, програмування та проектування систем.