123 – Комп’ютерна інженерія (бакалавр, магістр)

Студенти цієї спеціальності отримують ґрунтовну теоретичну та практичну підготовку в галузі:
– архітектури комп’ютерів, паралельних та розподілених комп’ютерних систем та мереж; – розробки системного та прикладного програмного забезпечення із застосуванням сучасних мов програмування (зокрема, C/С++, С#, JAVA, PHP, Assembler, VHDL тощо); розробки Web-сторінок, сайтів, мобільних платформ та мережного програмного забезпечення; – діагностування технічного стану комп’ютерної техніки, мереж та систем; – системного адміністрування WindowsServer, UNIX (FreeBSD, Linux), Web-серверів, хмарних середовищ та баз даних; – побудови, налагодження та експлуатації комп’ютерних мереж (Routing and Switching), PLC-Net тощо.

Робота, яку зможуть виконувати:

– працювати із сучасними операційними системами (WindowsServer, UNIX FreeBSD, Linux) та телекомунікаційними мережами (Internet, Intranet, IoT);
– налагоджувати мережеве обладнання: комутатори та маршрутизатори;
– програмувати мовами С, С++, С#, , JAVA, PHP, Assembler, VHDL;
– працювати з базами даних.


Зможуть обіймати такі посади:

– системного адміністратора;
– інженера із комп’ютерних систем;
– інженера-програміста;
– інженера із застосування комп’ютерів;
– інженера-системотехнік.


Можлива додаткова сертифікація за курсами:

– Основи інформаційних технологій – IT Essentials (Cisco).
– Основи комп’ютерних мереж D-Link.
– Маршрутизація та комутація в комп’ютерних мережах – CCNA Routing and Switching (Cisco).
– Структуровані кабельні системи Panduit (оптичні та мідні).


Відмінності від інших спеціальностей ФІТ:

У процесі підготовки фахівців спеціальності 123 – комп’ютерна інженерія – поряд із вивченням засобів програмування високого та низького рівнів різними мовами зосереджено значну увагу на вивченні архітектури, апаратних засобів, комп’ютерної схемотехніки та системотехніки, а також телекомунікаційних, мережевих та web-технологіях.