015 – Професійна освіта (спеціалізація – комп’ютерні технології) (бакалавр, магістр)

 

 Студенти цієї спеціальності отримують ґрунтовну теоретичну та практичну підготовку в галузі:
– програмування у різних середовищах; –побудови інформаційних систем для управління та навчання; –роботи з інтелектуальними, зокрема, експертними системами; –роботи із мережевими технологіями, Internet-технологіями, Web-дизайном; –роботи з мультимедійними засобами, засобами широкоформатної демонстрації та побудови презентацій; –роботи з системами автоматизованого проектування; –загальної та вікової психології, психології праці; –методики організації та проведення занять із комп’ютерних дисциплін у вищих професійних навчальних закладах.

Робота, яку зможуть виконувати:

–створювати та використовувати комп’ютерні технології під час управління та навчання;
– передавати знання психолого-педагогічної та інженерної (комп’ютерні технології) галузей учням професійно-технічних навчальних закладів під час управління та навчання, студентам ВНЗ.
– психолого-педагогічної та електротехнічної галузей під час управління та навчання


Як фахівці галузі керування технічними процесами зможуть обіймати такі посади:

– техніка-програміста;
– оператора електронно-обчислювальної техніки;
– референта; адміністративного секретаря;
– інженера.

Як фахівці освітньої галузі зможуть обіймати такі посади:

– викладача практичного навчання комп’ютерних технологій ВНЗ;
– методиста вищої категорії;
– асистента;
– молодшого наукового співробітника;
– старшого лаборанта навчального процесу;
– завідувача навчальної лабораторії;
– інструктора (майстра) виробничого навчання;
– методолога.


Відмінності від інших спеціальностей ФІТ:

У процесі підготовки фахівців спеціальності 015 – Професійна освіта (спеціалізація – комп’ютерні технології) здійснюється підготовка подвійної спеціалізації: педагогічної та інженерної галузі комп’ютерних технологій.
Студенти оволодівають інженерними компетенціями комп’ютерної галузі; навичками створення і використання різноманітних комп’ютерних технологій під час управління та навчання; отримують ґрунтовну психолого-педагогічну підготовку.
Паралельно опановують методиками викладання фахових дисциплін та мають право викладати комп’ютерні та психолого-педагогічні дисципліни у вищих навчальних закладах.