Гірничо-електромеханічний фаховий коледж «КНУ» має власну навчально-матеріальну базу, до складу якої входять: два навчальні корпуси №1 та №2, корпус навчально-виробничих майстерень, гуртожиток на 200 місць, два спортивно-оздоровчих комплекси (два спортивних зали площею 274 м2 та 425 м2 кожен, два спортивних майданчика, зал силових тренажерів площею 91,9 м2), два актових зали на 440 та 550 місць. Загальна площа будівель коледжу становить 26815,6 м2.

Загальні відомості про навчально-матеріальну базу коледжу


з/п
Найменування приміщень за функціональним призначеннямОдин. виміруВеличина
1 Загальна площа будівель м2 26815,6
2 Загальна площа будівель, яка припадає на одного студента денної форми навчання м2/ст. 32,0
3 Навчально-виробнича площа коледжу м2 19563,0
4 Навчально-виробнича площа коледжу, яка припадає на одного студента денної форми навчання м2/ст. 23,1
5 Навчальна площа будівель м2 11973,1
6 Навчальна площа будівель, яка припадає на одного студента денної форми навчання м2/ст. 14,1
7 Комп’ютерні лабораторії м2 434,5
8 Спортивні зали м2 699,0
9 Бібліотека м2 963,6
10 Гуртожиток м2 5494,3

Навчальний корпус №1 складається з триповерхового навчального корпусу та одноповерхового лабораторного корпусу, які містять 38 аудиторій та лабораторій. Навчальний корпус №2 має чотириповерховий навчальний корпус та триповерховий лабораторний корпус, які налічують 67 навчальних аудиторій та лабораторій. Загальна навчальна площа обох навчальних корпусів складає 11973,1 м2, що становить 14,1 м2 на одного студента.

У лабораторному корпусі навчального корпусу №1 розташовані дільниці навчально–виробничих майстерень загальною площею 2440 м2: токарна, зварювальна та слюсарна. Також навчально-виробничі майстерні розташовані у двоповерховому виробничому корпусі, що побудовано окремою спорудою загальною площею – 1912 м2. В ній знаходяться слюсарна, електромонтажна, газополуменева та заготівельна дільниці.

У навчальному процесі безпосередньо задіяні 7 комп'ютерних класів, які налічують 142 ПК, що об'єднані в локальні мережі.

Всі кабінети, лабораторії , дільниці майстерень, спортивні зали обладнанні необхідними меблями, інвентарем, оснащені устаткуванням, обладнанням, контрольно-вимірювальними приладами, та відповідають санітарно-гігієнічним вимогам що забезпечує належне проведення навчального процесу у закладі.