Вибір професії — це важливий крок у доросле життя. Своє майбутнє ми визначаємо самостійно. Обираючи професію, стараємося зважити всі «за» і «проти» того чи іншого заняття, що приваблює, «приміряти його на себе». Вибір професії – чи не найголовніший чинник того, як складеться ваше подальше життя та як ви в ньому будете себе почувати. Адже всім хочеться не лише заробляти гроші, але й реалізувати свій потенціал та отримувати справжнє задоволення від своєї діяльності.

Мрія й реальність – як їх поєднати? Як не помилитись у виборі своєї дороги, щоб бути щасливим у праці?

Ми знаємо вірну відповідь!

Запрошуємо вас на заочну та денну форму навчання зі спеціальності «Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв»

Фахову підготовку електромеханіків техніків - гірничих в Гірничо-електромеханічному коледжі забезпечує «Комісія гірничо - електромеханічних дисциплін».

Термін навчання - 3 роки 10 місяців.

План держзамовлень - 44 осіб - на денному відділенні, 15 осіб - на заочному.

Ліцензійний обсяг - 60 осіб на денне відділення та 50 осіб на заочне

Освітньо-кваліфікаційний рівень - «молодший спеціаліст».

Кваліфікація - «електромеханік технік - гірничий».

Це та спеціальність, яка і сьогодні, і в майбутньому буде користуватися особливим попитом як у нашій країні, так і в усьому світі.

Хто такий гірничий електромеханік? Це фахівець, здатний забезпечити безвідмовну роботу машин і механізмів, складних систем управління і пристроїв обчислювальної техніки.

У чому основні переваги професії гірничого електромеханіка?

По-перше, в її універсальності. Гірничі електромеханіки мають широкий спектр роботи, наприклад, окрім шахт, копалень і розрізів, їх можна зустріти і на проходці тунелів і ліній метро, і на кар'єрах і на збагачувальних фабриках, і в цеху машинобудівного заводу і на будівництві.

По-друге, прогресивність. У будь - якому кроці до нового, сучасного, поряд з конструкторами йдуть механіки. Механік перший приймає машину, вивчає її пристрій, принцип дії і вводить в експлуатацію. Бути електромеханіком – це освоювати те, що завтра стане нормою для всіх.

По – третє, володіти «таємницею» машин, оживити глухий мотор, вдихнути життя в «купу металу», змусити його рухатися – це особлива майстерність, доступна гірничому електромеханікові.

По-четверте, простір для творчості. Вся або принаймні основна частина раціоналізації на підприємствах виконується гірничими електромеханіками.

По-п'яте, бути в центрі щоденних турбот виробництва. Одна з головних потреб будь – якої людини – відчувати себе потрібним людям.

Попит на знання і уміння електромеханіка дуже великий, і, мабуть, це особливість цієї професії.

Ви, як випускники нашого коледжу зможете реалізувати себе на підприємстві гірничодобувної, переробної і металургійної галузей Криворіжжя:

 • ПАТ Арселор Міталл Кривий Ріг;
 • ПАТ «КЗРК»;Криворізький завод гірничого обладнання (КЗРДА);
 • ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

Зокрема на шахтах, кар'єрах і збагачувальних фабриках в якості:

 • диспетчер електромеханічної служби;
 • електрик дільниці; електромеханік дільниці;
 • електромеханік підземної дільниці;
 • лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань;
 • технік – енергетик; технік – конструктор (електротехніка);
 • механік бурильної установки;
 • механік з бурових гірничих робіт;
 • механік з ремонту транспорту;
 • механік з ремонту устаткування;
 • технік з експлуатації та ремонту устаткування;
 • технік – конструктор (механіка);
 • диспетчер внутрішньошахтового (шахтового) транспорту;
 • електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування;
 • електромонтажник силових мереж та електроустаткування;
 • електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування.

Студенти під час практичного навчання на полігоні при коледжі мають можливість побачити та детально ознайомитись з шахтним обладнанням та пристроями. Відчути себе справжніми гірничими механіками. Окрім цього студенти при проходженні виробничої практики відвідують провідні підприємства нашого міста з метою ознайомлення з виробничим процесом та обладнанням. Ми прагнемо створити всі умови для того, щоб формувати з молодих людей не лише досвідчених спеціалістів, але й гармонійно розвинутих особистостей, громадян своєї держави. З цією метою в коледжі проводяться тематичні вечори, конкурси з предметів, квести. Одним з напрямків роботи комісії гірничо-електромеханічних дисципліни є екскурсійні тури по найкращим куточкам нашої держави: Київ, Одеса, Чигирин, Львів та інші міста. Сподіваємося на нашу з вами зустріч!

Склад комісії гірничо-електромеханічних дисциплін на 2015-2016 навч. рік:

Уца Ірина Аркадіївна
Педагогічна категорія: II категорія
Дата народження: 16.08.1986
Uca.jpg
Посада: Викладач штатний
Освіта: «КТУ» 2010р., Гірниче обладнання, Магістр інженерної механіки
Предмети:
 • Гірничі машини та комплекси
 • Рудниковий транспорт
 • Монтаж та ремонт гірничого обладнання
 • Охорона праці в галузі Гірнича справа
Підвищення кваліфікації: 18.09.2013 по 02.10.2013 ДВНЗ «КНУ», кафедра «Гірничі машини»; 16.09.2015 «Навчально-виробничий центр», «Охорона праці». Посвідчення № 3927 
 
 
Дубровський Віктор Вікторович
Педагогічна категорія: Вища, магістр електротехніки
Дата народження: 07.08.1953
Dubrovskiy.jpg
Посада: Заступник директора з навчально- виховної роботи, викладач-методист
Освіта:«Криворізький гірничорудний інститут», 1981р. «Електрифікація і автоматизація гірничих робіт», 1999р.- магістратура КТУ, гірничий інженер-електрик
Предмети:
 • Гірнича механіка
 • Гірнича електротехніка
Підвищення кваліфікації: Університет менеджменту освіти НАПН України «Управління розвитком проф.потенціалу педагогів ВНЗ» , Свідоцтво 12 СПВ 029887  
 
Мілько Олександр Павлович
Педагогічна категорія: Вища, магістр з електроніки
Дата народження: 08.03.1960
Milko_2015.JPG
Посада: Директор, викладач
Освіта:«Дніпропетровський інститут залізничного транспорту», 1982р., «Криворізький педагогічний інститут», 1990р., Магістратура «Криворізького технічного університету», 2002р., інженер шляхів сполучення
Предмети:
 • Основи мікропроцесорної техніки
 • Основи промислової електроніки
Підвищення кваліфікації: ДВНЗ«КНУ», кафедра «Електропостачання та енергетичного менеджменту» 1.12.2015-15.12.15. «Використання мікропроцесорів при тиристорному регулюванні електричного приводу»

 

Зайцев Антон Урмасович
Педагогічна категорія: Спеціаліст, магістр з електротехніки
Дата народження: 26.04.1991
Zaycev.jpg
Посада: Викладач штатний
Освіта:ДВНЗ «КНУ», «Електротехнічні системи електроспоживання» магістр електротехніки
Предмети:
 • Електричні машини та електропривод
 • Загальна електротехніка
Підвищення кваліфікації: Закінчив ДВНЗ «КНУ» в 2015 р.

Спеціалізовані майстерні і лабораторії:

Лабораторія гірничої електротехніки – завідуюча лабораторією Сінолиця Валентина Семенівна. Де студенти мають змогу на власні очі побачити діючий макет головної поверхневої підстанції і відчути себе справжніми гірничими електриками.

Лабораторія промислової електроніки. Лабораторні роботи та лекційні заняття проводить Мілько Олександр Павлович. Студенти досліджують роботу генератора сигналу і перевіряють схему тригера.

Лабораторія рудникової автоматики – завідуючий Мирошниченко Юрій Вікторович. Студенти мають можливість дослідити схему вентиляторної установки, датчики, які використовують для автоматизації технологічних процесів.

Лабораторія електричних машин та електроприводу - завідувач лабораторією Зайцев Антон Урмасович. Студенти відчувають себе справжніми електромеханіками! Вони можуть дати раду будь-якому силовому електричному обладнанню.

Лабораторія електротехніки – завідуючий лабораторією Горшков Віктор Вікторович. Студенти перевіряють на прктиці основні закони електротехніки, стежать за перебігом подій в електричному колі за допомогою вимірювальних приладів.

Лабораторія гірничих машин та рудникового транспорту завідувач лабораторією Уца Ірина Аркадіївна. Цей кабінет є зв’язуючи елементом між теорією і практикою, студенти отримують повну інформацію про гірниче обладнання за допомогою макетів, де конструктивні елементи виконані в перерізі. Відчувають себе справжніми гірниками. Відчути дух гірництва допомагає також Учбовий полігон – який наочно демонструє принцип роботи підземного транспорту.

Лабораторія гірничої механіки – завідувач Дубровський Віктор Вікторович. Студенти досліджують шахтну насосну установку, мають можливість побачити макети скіпових підйомів шахт. Відчувають себе справжніми гірничими механіками.

Окрім цього студенти відвідують провідні підприємства нашого міста з метою ознайомлення з виробничим процесом та обладнанням.

Ми прагнемо створити всі умови для того, щоб формувати з молодих людей не лише досвідчених спеціалістів, але й гармонійно розвинутих особистостей, громадян своєї держави. З цією метою постійно проводяться тематичні вечори, конкурси з предметів, квести.

Одним з напрямків роботи нашої комісії є екскурсійні тури по найкращим куточкам нашої держави. Це Київ, Одеса, Чигирин, Львів. Сподіваємось в цьому році ми з вами вже помандруємо разом.