Структура навчального закладу

Криворізький гірничо-електромеханічний фаховий коледж підпорядковується вищому державному навчальному закладу Криворізький національний університет.

Навчальна робота коледжу зосереджена у предметних і циклових комісіях. Склад і керівників комісій щорічно затверджує директор коледжу своїм наказом. Викладацький склад комісій формується за напрямками підготовки.

 До складу комісій входять викладачі:

КОМІСІЯ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІНГорбуля О.А. (голова комісії), Дробчак В.М., Фірсова Н.Л., Поліщук О.А., Олексунь С.Ю.

 КОМІСІЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН: Губанова Т.В. (голова комісії), Кобилянська Н.А.,  Рябоконь Л.В., Булат-Ширніязова Л.О., Костевич О.М.

 КОМІСІЯ ДИСЦИПЛІН ІНОЗЕМНИХ МОВ: Юрінова Я.В. (голова комісії), Терещенко О.В.  Черняєва І.В., Олешко А.А., Скворцова Т.В.

 КОМІСІЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН: Сизоненко О.Б. (голова комісії), Саїтгарєєва Н.Г., Коржова А.В., Голуб Л.М., Голота Н.Я., Міщенко В.О.

 КОМІСІЯ ДИСЦИПЛІН ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ:  Чернишова Т.Л. (голова комісії), Івченко О.В., Пухир М.В., Логвиненко О.В., Довженко С.І., Кесіль І.О.

 КОМІСІЯ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН: Вітряк В.Г. (голова комісії), Моісеєнко С.І., Хомутенко І.В., Чувашев В.Г., Полякова О.Я.

 КОМІСІЯ ДИСЦИПЛІН ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ: Мирошниченко Ю.В.(голова комісії), Гузов В.О., Горшков В.В., Лобода Л.С.,  Арутюнова О.В.

 КОМІСІЯ ГІРНИЧО-ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ: Михальова М.С. (голова комісії), Уца-Удовік І.А., Мілько О.П., Дубровський В.В., Гладкова І.Ф., Панченко В.А., Потеря В.І.

 КОМІСІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН: Онуфрієнко О.В. (голова комісії), Домнічева Н.Д., Вовчанська О.А., Кундіус Я.А., Гайдук М.В., Зайченко Л.Г., Чорновіл О.В., Шторфунова Г.В.

 КОМІСІЯ ДИСЦИПЛІН ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ ТА ЗВАРЮВАННЯ: Будило Ю.Б. (голова комісії), Дарієнко О.М., Корольова А.В., Болотський І.В., Яницька О.С.

 КОМІСІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН: Бардукова Л.Є. (голова комісії), Білавцева С.Є., Цибулькіна Н.В., Дідюк І.Ю.,Чувашев О.В.

 КОМІСІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ:  Майтак О.М. (голова комісії), Антоненко С.В., Антоненко Ю.С., Бондаренко О.О., Палаус О.М., Козин О.В., Рассовицька М.В.

 Діяльність комісій підпорядковується заступнику директора з навчально-виробничої роботи Дубровському В.В.

Методичну діяльність координує методист коледжу Кобилянська Н.А.

Виховний процес очолює заступник директора з навчальної роботи Чувашев В.Г., який є першим заступником. Йому підпорядковані чотири відділення:

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ очолює завідувач Вовчанська О.А. Це відділення об’єднує всі навчальні групи спеціальностей «Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях», «Зварювальне виробництво» та «Розробка програмного забезпечення». Усього 17 навчальних груп.

МЕХАНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ очолює завідувач Зайченко Л.Г. Це відділення об’єднує всі навчальні групи спеціальностей «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств» та «Економіка підприємства» . Усього 9 навчальних груп.

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ очолює завідувач Хомутенко І.В. Це відділення об’єднує всі навчальні групи спеціальностей «Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних комплексів» та «Монтаж і налагоджування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва» . Усього 8 навчальних груп.

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ очолює завідувач Лобода Л.С. Це відділення об’єднує всі навчальні групи спеціальностей «Монтаж і експлуатація електроустаткування промислових підприємств та цивільних споруд» та «Монтаж, експлуатація і ремонт станційного обладнання електрозв’язку» . Усього 8 навчальних груп.

На чолі кожної навчальної групи стоїть класний керівник, який безпосередньо керує виховним процесом у групі.

Виробниче навчання координує заступник директора з виробничого навчання Чорновіл О.В. У її підпорядкування знаходяться навчально-виробничі майстерні на чолі з завідувачем Мілько О.П.

Спортивну роботу очолює керівник фізичного виховання Довженко С.І.

Служба, яку очолює заступник директора з АГЧ Шишов М.М. забезпечує технічну підтримку всього комплексу навчального закладу.