Структура навчального закладу

Криворізький гірничо-електромеханічний коледж підпорядковується вищому державному навчальному закладу Криворізький національний університет.

Навчальна робота коледжу зосереджену у предметних і циклових комісіях. Склад і керівників комісій щорічно затверджує директор коледжу своїм наказом. Викладацький склад комісій формується за напрямками підготовки.

До складу комісій входять викладачі:

КОМІСІЯ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН: Калінінкова В.С. (голова комісії), Дробчак В.М., Фірсова Н.Л., Гриценюк Т.В., Поліщук О.А., Мізгуліна С.С., Волкова С.В.

КОМІСІЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН: Кобилянська Н.А. (голова комісії), Рябоконь Л.В., Чала Т.В., Булат-Ширніязова Л.О., Костевич О.М.

КОМІСІЯ ДИСЦИПЛІН ІНОЗЕМНИХ МОВ: Терещенко О.В. (голова комісії), Черняєва І.В., Олешко А.А., Паламарчук К.М.

КОМІСІЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН: Неводник Л.О. (голова комісії), Андреєва М.О., Саїтгарієва Н.Г., Яницька О.С., Полякова О.Я., Стрельцова В.В.

КОМІСІЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН: Кірєєва Т.І. (голова комісії), Сизоненко О.Б., Коржова А.В., Суркова Г.Є.

КОМІСІЯ ДИСЦИПЛІН ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ: Cафронова С.М. (голова комісії), Дуць П.С., Івченко О.В., Пухир М.В., Лазебний В.І., Логвиненко О.В.

КОМІСІЯ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН: Вітряк В.Г. (голова комісії), Носач С.І., Котова Л.Г.

КОМІСІЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН: Мирошніченко Ю.В. (голова комісії), Федін Д.Д., Сінолиці В.С.

КОМІСІЯ ГІРНИЧО-ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН: Галак В.А. (голова комісії), Михальова М.С., Карпець В.І., Мілько О.П., Дубровський В.В.

КОМІСІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН: Онуфрієнко О.В. (голова комісії), Домнічева Н.Д., Садловська Т.В.

КОМІСІЯ МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН: Гайдук М.В. (голова комісії), Авраменко Р.П., Чорновіл О.В.

КОМІСІЯ ДИСЦИПЛІН АВТОМАТИКИ: Массай Ю.Д. (голова комісії), Гладкова І.Ф., Потера В.І.

КОМІСІЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН: Столєтов Г.Д. (голова комісії), Будило Ю.Б., Д’яконова К.Ф.

КОМІСІЯ ДИСЦИПЛІН ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ: Статіва З.К. (голова комісії), Лобода Л.С., Ржевська Н.Л., Куровська В.В., Арутюнова О.В.

КОМІСІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН: Бардукова Л.Є. (голова комісії), Білавцева С.Є., Здесенко Т.А., Цибулькіна Н.В., Губачова Т.М.

КОМІСІЯ ІНФОРМАТИКИ ТА ПРОГРАМУВАННЯ: Кренделєва Н.Ю. (голова комісії), Бондарєва Я.В., Палаус О.М., Майтак О.М, Трофименко А.С., Ружович О.В., Тимченко О.А.

Діяльність комісій підпорядковується заступнику директора з навчально-виробничої роботи Дубровському В.В.

Методичну діяльність координує методист коледжу Кобилянська Н.А.

Виховний процес очолює заступник директора з навчальної роботи Чувашев В.Г., який є першим заступником. Йому підпорядковані чотири відділення:

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ очолює завідувач Вовчанська О.А. Це відділення об’єднує всі навчальні групи спеціальностей «Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях», «Зварювальне виробництво» та «Розробка програмного забезпечення». Всього 17 навчальних груп.

МЕХАНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ очолює завідувач Зайченко Л.Г. Це відділення об’єднує всі навчальні групи спеціальностей «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств» та «Економіка підприємства» . Всього 9 навчальних груп.

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ очолює завідувач Хомутенко І.В. Це відділення об’єднує всі навчальні групи спеціальностей «Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних комплексів» та «Монтаж і налагоджування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва» . Всього 8 навчальних груп.

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ очолює завідувач Гузов В.О. Це відділення об’єднує всі навчальні групи спеціальностей «Монтаж і експлуатація електроустаткування промислових підприємств та цивільних споруд» та «Монтаж, експлуатація і ремонт станційного обладнання електрозв’язку» . Всього 8 навчальних груп.

На чолі кожної навчальної групи стоїть класний керівник, який безпосередньо керує виховним процесом у групі.

Виробниче навчання координує заступник директора з виробничого навчання Бізяєв Є.А. У його підпорядкування знаходяться навчально-виробничі майстерні на чолі з завідувачем Мілько О.П.

Спортивну роботу очолює керівник фізичного виховання Довженко С.І.

Служба, яку очолює заступник директора з АГЧ Шишов М.М. забезпечують технічну підтримку всього комплексу навчального закладу.

Модель Гірничо-електромеханічного коледжу, як закладу сучасності