31 жовтня 2018 року на базі Гірничо-електромеханічного коледжу ДВНЗ «Криворізький національний університет» відбувся «круглий стіл» викладачів економічних дисциплін Північного регіону м. Кривий Ріг на тему «Значимість вивчення економіки для майбутніх фахівців».

Сучасна економічна освіта, як загальна, так і професійна, є необхідною умовою формування особистісних і професійних компетенцій людини, необхідних для всебічної самореалізації в умовах глобалізаційних інформаційно-інноваційних тенденцій. Економічна освіта в Україні безперервно розвивається. Одночасно зростають і вимоги до неї. Економіка утворює каркас цивілізації, адже вона утримує на собі усі інші сфери людського суспільства. Наука, культура, соціальна сфера, мораль, політика, ідеї - все це людство може дозволити собі лише тому, що в економіці визрівають необхідні матеріальні умови. Отже, економіка - це основа життя людини і суспільства. Українська національна освіта покликана формувати в учнів якості майбутніх підприємців, комерсантів, банкірів, фермерів, маркетологів, економістів нинішнього дня. Це сприятиме підготовці молодого покоління до самостійного життя, правильному вибору ними життєвих професійних орієнтацій, а, отже, результативності їх економічної підготовки та майбутньої професійної діяльності.

На засіданні «круглого столу» викладачі навчальних закладів регіону ділилися досвідом щодо викладання дисциплін економічного спрямування. Для обміну досвіду на засідання була також запрошена працівник ПАТ «Приватбанк», керівник відділу Воєцька Т.О. Під час виступу було наголошено, що майбутні фахівці мають розуміти такі поняття як: планування, бізнес – проекти, заощадження. А також робити правильне планування свого та особистого бюджету та розуміти поняття «фінансова безпека», розумно заощаджувати та вести бізнес. Фінансова грамотність дуже допомагає в досягненні особистих цілей, забезпечує почуття стабільності, та й просто допомагає побудувати той міцний фундамент, на якому можна планувати подальше життя.

Глибокі соціально-економічні зміни в світі, перехід до ринкової економіки ставлять перед сучасним суспільством важливу педагогічну проблему – сформувати економічну культуру молодої людини, яка сприятиме здійсненню ефективної економічної діяльності та дозволить оцінювати цю діяльність з позиції не тільки економічної діяльності, але й моральної цінності.

Під час діалогу було виявлено, що при викладанні дисципліни економічного спрямування та для засвоєння матеріалу використовуються різні види нетрадиційних форм та методів навчання: ділові ігри, мозкові атаки, штурми, конференції, проведення брейн-рингів, КВК, «економічні експедиції», тестові завдання, КВЕСТи тощо. Використання цих методів дозволяє оптимально враховувати вимоги обраної студентами спеціальності, створювати ситуації, розв’язуючи які вони мають змогу швидко й ефективно вирішувати управлінські завдання, розвивати економічне мислення. Використання активних методів навчання забезпечує можливість створити студентам певні ситуації, що передбачають не одне, а цілу низку професійних рішень, сприяє позитивному настрою студентів, зняттю напруги під час відповідей, а це значна частина успіху в результатах опитування.

Професійна підготовка повинна бути універсальною, адаптованою до сучасного ринку праці, з використанням особистісно-орієнтованого підходу до навчального процесу, його інформатизацією та безперервністю. Вона покликана послідовно формувати у спеціалістів економічне мислення та свідомість.