Порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені вищим навчальним закладом.

Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені Гірничо - електромеханічним коледжем ДВНЗ «Криворізький національний університет», розглядає апеляційна комісія коледжу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора.

Подання апеляції вступника щодо екзаменаційної оцінки повинно подаватися не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінок, яке розглядає апеляційна комісія коледжу.

Подана апеляція анулює результати вступних випробувань на яке вона подається, за результатами розгляду апеляції робота оцінюється заново.

Абітурієнт, який претендує на перегляд результатів вступних випробувань повинен надати документ, що посвідчує його особу.

Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів абітурієнта не приймаються й не розглядаються. Заяви на апеляцію подані в не установлені терміни не приймаються.

Апеляція розглядається тільки в присутності абітурієнта. Абітурієнти запрошуються на засідання апеляційної комісії по одній особі. Вони ознайомлюються зі своєю перевіреною роботою та отримують пояснення щодо помилок та зауважень.

Додаткове опитування абітурієнтів членами апеляційної комісії не допускається. За результатами розгляду апеляції виноситься рішення апеляційної комісії щодо результатів вступного випробування, про що складається протокол апеляційної комісії.

У разі необхідності зміни результатів (оцінка може збільшуватись, або залишатись без змін), відповідне рішення вноситься до протоколу апеляційної комісії, а зміна результатів відображається у роботі та у екзаменаційному листі. Протокол підписують члени апеляційної комісії (не менше двох осіб) та голова апеляційної комісії.

Абітурієнту, апеляція якого розглядається, пропонується підписати протокол апеляційної комісії та вказати в ньому про свою згоду або незгоду з рішенням апеляційної комісії.

Якщо після наданих пояснень абітурієнт не погоджується з отриманою оцінкою, члени апеляційної комісії складають докладну рецензію, яка разом з роботою розглядається та затверджується на найближчому засідання відбіркової комісії.